YENİ HASTALAR İÇİN

ERİŞKİN ORTODONTİSİ

Erişkin Ortodontisi

Güzel bir gülümsemenin insan ilişkilerindeki önemi inkar edilemez bir gerçektir. Sağlıklı, düzgün dişler kişinin kendisini doğru ifade edebilmesi için ilk ve en önemli basamaktır. Çapraşıklar ve düzensiz görünümlü dişler, hem estetik olarak kötü bir görünüme neden olurlar, hem de ağız sağlığı ve genel sağlığın bozulmasına sebep olurlar. Günümüzde pek çok erişkin birey görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için ortodontik tedavi talep etmektedirler. Düzgün olan dişler, çekimler ve diş eti sorunları sebebiyle sonradan bozulabilir. Kaybedilen dişler, geride kalan dişlerin diş boşluğuna doğru hareket etmesine sebep olarak, dişlerimizin aralanmasına veya bir tarafa doğru eğilmesine sebep olabilir. Alt ve üst dişlerin düzgün olarak kapanmaması durumunda, estetik sorunlar dışında, çene ekleminde düzensizlikler, ağrılar ve çenenin açılamamasına kadar gidebilen sorunlar başlayabilir Bazen de çocukluk çağında, gerekli olan ortodontik tedaviler maddi sorunlar yüzünden yapılamamış olabilir. Günümüzde dişhekimliği bilimindeki gelişmeler sayesinde ortodontik tedavinin gerekliliği ve önemi çok daha iyi kavranmıştır. Son zamanlarda ortodontik tedavi gören hastaların %25’i yetişkindir.

Erişkin bireylerin ortodontik tedavi konusundaki endişeleri, tellerin kötü görüneceği ve çocukluk yaşından sonra tedavinin etkin olarak yapılamayacağı yönündedir. Ancak günümüzde, gelişen tedavi teknikleri ve malzeme teknolojisi sayesinde, artık erişkin kişilerin de ortodontik tedaviden faydalanmaları mümkün olmuştur. Kullanılacak estetik braketler ve teller sayesinde çevremizdeki insanlar fark etmeden ortodontik tedavimiz devam edecektir.Ayrıca son yıllarda, braketlerin dişlerin iç yüzeylerine yapıştırıldığı ‘Lingual Ortodonti Tekniği’ (incognito) geliştirilmiştir. Bu teknikle birlikte estetik sorunlar tamamen ortadan kalkmıştır.